Author

About the Author
עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שתשלום הדיור הוא בדיוק בעלויות הדגם. העלות הממוצעת של דירה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי – לספק לעובדים תעסוקה ראויה עם הכנסה כבדת משקל, וגברים מעוניינים לספק שירותים של נכסים טובים יותר אך ורק. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה ממושך, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.